Az Atomki, az EK és a Wigner FK 2009 és 2014 között sikeresen vett részt a CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration) EU FP7 projektben, amely a kulturális örökség tárgykörében tevékenykedő szakembereket, valamint anyagvizsgálati módszereket alkalmazó kutatókat fogott össze. Ennek folytatása volt az Iperion CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage) projekt (2015-2019), amelyben az Atomki, az EK és a Wigner FK szintén partner volt. Az Iperion CH tagjai a projekt keretében hozzáférést biztosítottak a kulturális örökség tárgyú vizsgálatokban használt saját vizsgálati berendezéseikhez, műszereikhez, továbbá adatbázisokhoz, ill. az együttműködés során rendelkezésre bocsátják szaktudásukat is. Mindhárom intézmény évek óta szoros kapcsolatot ápol a Magyar Nemzeti Múzeummal, amelyet keretszerződések, közös kutatási projektek jeleznek. A Magyar Nemzeti Múzeum részt vett az ARIADNE európai projektben (2013-2017), amelynek célja volt a meglévő régészeti adat-infrastruktúrák integrálása annak érdekében, hogy az érdeklődők egy egységes rendszeren keresztül, új technológiák bevonásával juthassanak hozzá az egyébként szétszórt régészeti adatokhoz. Az Iperion CH közössége, kiegészülve újabb partnerekkel – többek között az ARIADNE közösségéből – célul tűzte ki egy elosztott székhelyű európai infrastruktúra létrehozását. Az E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) néven futó kezdeményezés 2016 márciusában felkerült az ESFRI roadmap-re. Magyarország egyike volt a szándéknyilatkozatot tévő tizenkét európai országnak. Az Iperion CH projektben elkezdett munka az Iperion HS (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Heritage) projektben (2020-2023) folytatódik, míg az ARIADNE folytatása az ARIADNEPlus (2019-2023).

Atommagkutató Intézet (Atomki)

Energiatudományi Kutatóközpont (EK)

Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK)

Magyar Nemzeti Múzeum (MNM)