Az MTA Atomki, az MTA EK és az MTA Wigner FK 2009 és 2014 között sikeresen vett részt a CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration) EU FP7 projektben, amely a kulturális örökség tárgykörében tevékenykedő szakembereket, valamint anyagvizsgálati módszereket alkalmazó kutatókat fogott össze.

Ennek folytatása az IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage) projekt (2015-2019), amelyben az MTA Atomki, az MTA EK és az MTA Wigner FK szintén partner. Az IPERION CH tagjai a projekt keretében hozzáférést biztosítanak a kulturális örökség tárgyú vizsgálatokban használt saját vizsgálati berendezéseikhez, műszereikhez, továbbá adatbázisokhoz, ill. az együttműködés során rendelkezésre bocsátják szaktudásukat is. Mindhárom akadémiai intézmény évek óta szoros kapcsolatot ápol a Magyar Nemzeti Múzeummal, amelyet keretszerződések, közös kutatási projektek jeleznek. A Magyar Nemzeti Múzeum résztvevője az ARIADNE európai projektnek (2013-2017), amelynek célja a meglévő régészeti adat-infrastruktúrák integrálása annak érdekében, hogy az érdeklődők egy egységes rendszeren keresztül, új technológiák bevonásával juthassanak hozzá az egyébként szétszórt régészeti adatokhoz. Az IPERION CH közössége, kiegészülve újabb partnerekkel – többek között az ARIADNE közösségéből – célul tűzte ki egy elosztott székhelyű európai infrastruktúra létrehozását. Az E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) néven futó kezdeményezés 2016 márciusában felkerült az ESFRI roadmap-re. Magyarország egyike volt a szándéknyilatkozatot tévő tizenkét európai országnak.

Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (MTA Atomki)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK)

Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont (MTA Wigner FK)

Magyar Nemzeti Múzeum (MNM)